Jdi na obsah Jdi na menu
 


rodokmen

15. 4. 2012

 

Úvodem bych chtěla poděkovat všem, kdo mně pomohli bádat, hlavně panu Stanislavu Štěpaníkovi, který mě pomohl s bádáním v Zemském muzeu v Brně, a větev Plachý-Žáček 

 Tento spisek jsem vypracovala hlavně pro naše potomky, aby věděli, odkud naši předci přišli.Tento spisek jsem vypracovala hlavně pro naše potomky, aby věděli, odkud naši předci přišli.Hlavně si musíme uvědomit, jakou cestu a co všechno museli vykonat pro nás.Například František Limanovský *5. 6. 1873 Narodil se do velmi chudobné rodiny v Biskupcích u Luhačovic. Biskupce je obec v údolí Černého potoka v nadmořské výšce asi 235 km nad mořem, 3 km od Luhačovic.Biskupce měli asi 60 domů, 27 rolníků a 36 domkářů.Děti chodily do školy do Luhačovic, protože v Biskupcích nebyla škola. Děti musely ve škole stát vzadu za lavicemi, protože v lavicích seděly děti z Luhačovic.

Zálesí: Obce Biskupice, Dolní a Horní Lhota, Sehradice, Ludkovice, Kladná, leží v oblasti národopisně smíšené na rozhraní Valašska a Slovácka, všeobecně nazývaného jako Zálesí.

Ze Zálesí pocházejí rody Limanovský a Žáček.

Biskupce je obec v údolí Černého potoka v nadmořské výšce asi 235 km nad mořem, 3 km od Luhačovic.

Biskupce měli asi 60 domů, 27 rolníků a 36 domkářů.

Tradiční život v Luhačovickém Zálesí byl ovlivněn především přírodními podmínkami. Lidé se zabývali zemědělstvím .

Děda uměl číst i psát. Pro nás je toto úplně normální, ale představte si, že by vás nikdo nenutil se učit! Nevím, v kolika letech odešel z Biskupic do služby do Kroměříže, ale asi ve 12. letech V Kroměříži se vypracoval z pacholka na soukromě hospodařícího rolníka. Koupil si domek na Bělidlech a když regulovali Moravu, tak postavil nový ve Stoličkové. V roce 1918 na jaře byl odveden do 1. světové války. Po návratu z války zemřela jeho žena Jenoféfa(asi spáchala sebevraždu). Děda se znovu oženil. 2. 8. 1922 v Kroměříži, s Marií Plachou, která byla o 26 roků mladší.Všechny jeho děti byly vyučené, Jiřina měla dokonce vysokou školu.Byl velmi nábožensky založený, pracovitý, ale taky si rád dal baněčku režné.Hospodařil na poli a provozoval povoznictví. Měl rád koně, rád s nimi handloval.První dcera se narodila v jeho 50 letech a poslední v 63.Zemřel v roce 28. 9. 1954, tehdy měl 5 dětí a 8 vnuků. Je pravda, že z vnuků si na něj trochu pamatuje jen Jitka a já mám jen jednotlivé matné vzpomínky, protože když děda umřel, měla jsem 5 roků.

  Hodně vzpomínek mám od babičky Babička byla bezvadná ženská. Dokázala si vzít muže o celou generaci staršího. Dědeček byl tan samý ročník co její tatínek Antonín Plachý (1873). „Přišel k nám strýc Limanovský (jeho první žena byla sestra babiččiny maminky)a řekl tatínkovi a mamince. Dejte mě Mařku. A já protože jsem byla nejstarší tak jsem rodiče poslechla.“ Brali se 2. 8. 1922 na Hostýně. Babiččiny slova: „šli jsme pěšky na Hostýn“. Oddával je páter Zimersttrakl a za svědky jim byli, odborný učitel Jan Večerka a rotmistr 3. pluku v Kroměříži Antonín Zaňát.Jejich život byl sama práce a vychovávání dětí.Dědeček neměl v prvním manželství žádné děti, vychovávali jeho neteř Marii.

S babičkou měli šest dětí. Babička říkala „když jsem zjistila, jsem zase v jiném stavu a brečela jsem, tak mě řekl, když dá Pán Bůh zajíčka tak dá taky trávnička.“ První se narodila Ludmila 28. 2. 1923, dále Pavla v červnu 1924, František 12. 4. 1926,Miroslav 3. 11. 1928, ten zemřel jako miminko na střevní katar 31. 5. 1928, dále Jiřina*9. 4. 1933, a Marie* 13. 3. 1936.

 Děda byl soukromě hospodařící rolník, takže když zemřel tak babička dostala po něm vdovský důchod 170,- Kč.V roce 1965 se babička znovu vdala. Vzala si za mužeAloise Šenkyříka *21. 9. 1895,tchána své nejstarší dcery Ludmily .Babička zemřela v roce 14.6.1972 měla 5 dětí, 10 vnuků, čtyři pravnuky.

 

   LIMANOVSKÝ- VAŠKŮJ

limanovsky-diagram.png

4. 11. 1807 se rolníkovi Františku Limanovskému , bydlícímu v Biskupcích č. 49 a jeho manželce Brigitě dceři Jiřího Charváta narodil syn Martin.Když mu bylo 31 roků, tak se oženil 15. 10. 1838 s Justinou Vandurkovou,dcerouJana Vandurky ,podruha z Újezdu a Kateřiny rozené Jurča. Justině bylo v den svatby 18 roků. Svatba byla v Biskupcích. Oddával je páter Josef Hubáček a za svědky jim byli František Užitek podruh a Josef Heřman tkadlec z Luhačovic.Martin a Justýna měli spolu určitě tyto děti František narozen 6. 6. 1841, Josef 5. 8. 1847, Františka 12. 12. 1849, Martin 1852.

František rolník se oženil v roce 1872 s Rosálií Vaškuj. Rosálie byla nemanželská dcera Anny Vaškůj , její otec byl Jan Vaškůj, čtvrtník z Ludkovic, a její matka bylaMariana dcera Jana Matouše půlláníka z Ludkovic.František a Rosálie měli děti Františka narozeného 5. 6. 1874 v Biskupcích č. 49, Josefa a Marii. Josef Limanovský žil v Prostějově a také víme, že měl dvě děti dceru Marii a syna Stanislava. Marie žila v Ostravě a víme, že měla více dětí, jedna z dcer se jmenovala Marie (později jí vychovával František se svoji první ženou)František (děda) byl dvakrát ženatý. První žena Jenoféfa se narodila v Přečkovicích (otec Martin Žáček matka Eleonora liman-diagram.jpg

 

 

 

 

 

 

 Rod Plachý Žáček

antonin-plachy-4.4.1873.jpg

Nejstarší záznam z rodu Plachý je Václav Plachý a jeho žena Alžběta. Měli synaFrantiška, který narodil se 9. 5. 1722 v Těšanech, jeho žena Kateřina: rodiče:Kašpar Matula a Mariana roz. Opravilová z Těšnovic svatba 3. 10. 1712.František a Kateřina se brali 4. 10. 1750 v Těšnovicích. Měli syna Libora *4. 9. 1755 v Těšanech + 2.12.1812 ve Zlámanceč.15. Libor si vzal za ženu Barboru Černochovoudceru Antona Černocha. Svatbu měli 14. 10. 1778. Libor s Barborou měli syna Františka* 2. 5. 1791 Zlámanka č.15 +8.1.1845 ve Zlámance č.10 Vzal si za ženu Annu Majdovou *5.1.1791 v Ratajích č.1 + 4.1.1845. 
Nejstarší zápis Antonín Majda a jeho žena Kateřina roz. Kvasničková dcera Karla Kvasničky. Antonín a Kateřina měli syna Jana *25. 1. 1765 Rataje +19. 5. 1855 Rataje.Jan si vzal za ženu Eleonoru roz Hlaváčovou *1768 +28. 9. 1793, dceru Jana Hlaváče+11. 6. 1810 Rataje a jeho ženy Mariany roz. Zahradníkové*1723 + 20. 9. 1783 v Ratajích. Jan Hlaváč byl syn Václava Hlaváče. Mariana byla dcera Isidora Zahradníka a jeho ženy Mariany roz Stohan Svatba Isidora a Mariany byla 4.2.1741.v Ratajích Svatba jejich dcery a Jana Hlaváče byla 5. 2. 1765 v Ratajích Eleonora Hlaváčová Jan Majda měli dceru Annu.Anna si vzala za muže Františka Plachého, jejich svatba byla 12. 2. 1811. Měli spolu syna Františka *21. 2. 1819 ve Zlámance 
Nejstarší zápis Šebastian Žíla *4. 1. 1732 Sobělice syn Jiřího Žíly se oženil 27. 2. 1753 v Ratajích. Za ženu si vzal Magdalenu Sedláčkovou *17. 7. 1732 z Popovic +18. 3. 1807 v Sobělicích. Jejich syn Josef Žíla *13. 3. 1760 v Sobělicích. 3. 5. 1780 se oženil s Teresií Roubalovou *23. 11. 1760 s Kotojed +1. 10. 1825 Sobělice, dcera Bartoloměje Roubala a Barbory dcery Ondřeje Skřivánka,(svatba 4. 2. 1760). Josef a Teresie měli syna Františka *31.8.1787 v Sobělicích +19. 4. 1845 Sobělice.

František se oženil 17.2.1808v Ratajích s Janou Žílovou *8. 6. 1787 v Sobělicích +4. 1. 1858 v Sobělicích.Jana byla dcera Petra Sedláčka*25.5. 1755 Sobělice +12. 4. 1806 Sobělice a Kateřiny Holubcové dcery Jakuba Holubce. Petr a Kateřina měli svatbu 30. 9. 1776. Rodiče Petra byli Jan Sedláček syn Jana Sedláčka a Anna František Plachý *21. 2. 1819 ve Zlámance č. 10 +19. 1. 1886 v Kroměříži se oženil 2.3.1840 s Annou Žílovou *8.1.01816v Sobělicích.Měli syna Vincence Plachého*1.1.1844 v Popovicích č.17 +13. 3. 1891 v Bílanech č.8 . Ten se oženil roku 1871 s Františkou Bartákovou *25. 1. 1851 +24. 2. 1918 Kroměříž Bílanská č. 20

Nejstarší zápis Jan Barták půláník s Bilan č.39*1716 Jan si vzal za ženu vdovu po Jakubu Trojákovi a vyženil grunt č.39. Když Lída zemřela, oženil se 25.2.1767 s Annou Jurtíkovou *?,+? Jan zemřel +26. 2. 1798 v Bílanech Měli syna Františka *12. 8. 1768 Bílany č.39 +3. 12. 1825 Bílany č. 20. František se 5. 6. 1792 oženil s Veronikou Krčmovou *25.1.1773 v Bílanech č.9 +12.9.1826 Bílany č.39, dcery Františka Krčmy *1744 +15.11.1803, František Krčma byl půlláník po svém otci Josefu Krčmovi v Bílanechč.9 a Apolonie *1751 +24.3.1808.František s Veronikou měli syna Františka Bartáka *23. 7. 1813 v Bílanech č. 39, pro kterého koupili chalupu č. 20 +2. 4. 1860 v Bílanechč.20 František se oženil 9. 2. 1836 s Františkou Voreckou *7. 12. 1813 v Bílanech č.20 +22. 9. 1874 v Bílanech č. 20.Františka byla dcera Františka Voreckého a jeho ženy Anny rozené Matulové *18. 4. 1784. její rodiče: Josef Matula *1732 +2.3.1812 a Kateřina Hosčeňová *1745 +10.12.1788.Chalupa č.20 V letech 1775–1784 seděl na chalupě Jura Svačina a po něm Josef Matula s dcerou Annou,ta se provdala za Františka Voreckého. Jejich dcera Františka Vorecká se provdala za Františka Bartáka, pro kterého koupil chalupu jeho otec. Vincent Plachý a Františka Bartáková měli syna Antonína Plachého *4. 4. 1873 v Bílanech č. 63 +10. 10. 1928 Kroměříž Bílanská 248 Chalupa č. 63 roku 1872 koupil chalupu Vincenc Plachý za 800 zlatých Antonín se oženil 6. 6. 1899 s Františkou Žáčkovou *12. 5. 1876 v Přečkovicích č. 19 +14. 11. 1930 v Kroměříži Bílanská č. 248

Antonín a Františka měli 5 dětí:

Marie * 9. 9. 1899 v Kroměříži

Antonín *8. 5. 1901,syn Antonín *1923 

František *18. 12. 1902 , dcera Marie

Alois *7. 10. 1905 +29. 3. 1972 Odešel do Kanady a tam prožil dobrodružný život. Nakonec onemocněl schizofrenií a žil v ústavu.V roce 1963 se vrátil nemocný zpět do Československa.

 Vlasta provdaná Hrabalová *8. 1. 1919 +10. 9. 2007Děti: Jiří,Vladimír,Marta a Bedřich

 

Žáček -Mác

zacek..png

Nejstarší zápis z rodu Žáček je Martin Žáček *8. 11. 1721 v Horní Lhotě syn Mikuláše Žáčka a Kateřiny, oženil se 16.1.1741 Annou Maniak dcerou Daniela Maniase a Kateřiny . Měli syna Martina *10.11.1741 v Horní Lhotě , který se oženil s Veronikou. Jejich syn se jmenoval Mikuláš Žáček *1. 5. 1763 v Dolní Lhotě +4. 1. 1806 Dolní Lhota č. 25 – svatba 16. 2. 1789 s Annou Janíkovou *22. 8. 1771 v Horní Lhotě č. 38 +30. 7. 1825 Dolní Lhota č. 25. Kateřina byla dcera Josefa Janíka *31. 1. 1742 a jeho ženy Kateřiny . Rodiče Josefa se jmenovali Martin Janík a Rozina. Mikuláš a Anna měli syna Františka Žáčka *4. 10. 1797 v Dolní Lhotě č.25 +4. 5. 1855 Dolní Lhota č. 15 František se oženil 10. 2. 1835 s Annou Hasíkovou *28. 8. 1812 v Dolní Lhotě +8. 11. 1865 Dolní Lhota č. 45.

Nejstarší zápis z rodu Hasíků je Jan Hasík *16. 1. 1743 Dolní Lhota +28. 9. 1807 Dolní Lhota č. 37, syn Martina Hasíkaa jeho ženy Barbory. Jan Hasík se oženil 25.1.1768 s Marynou Kuželovou*25.11.1742 v Nehradicích +1794 v Dolní Lhotě, její rodiče byli Tomáš Kužela *12. 12. 1717 syn Jiřího Kužely a Doroty a Anna. Jan Hasík (1743) a Maryna měli syna Jana Hasíka *7. 5. 1785 Dolní Lhota č.37 +13. 5. 1853 Dolní Lhota č. 15, ten se 21. 1. 1811 oženil s Marinou Blastikovou , dcerou Martina Blastika a Barbory. Jan Hasík a Marina Blastiková měli dceru Annu, jak je psáno výše, která si vzala Františka Žáčka. Anna a František měli syna Martina Žáčka *1. 12. 1841 Dolní Lhota + 21. 4. 1908 Přečkovice ,který si vzal za ženu Eleonoru Mácovou *31. 7. 1840 Přečkovice č.19 +8. 2. 1882 Přečkovice č. 19

maca.png

Nejstarší zápis s této větve je Jiří Chupik *9. 9. 1697 Přečkovice , syn Mikuláše a Anny Chupikovi Jiří se oženil 29.1.1720 s Barborou Maczyk *28. 11. 1700 v Přečkovicích, dcerouMartina a Anny Maczyk. Jiří a Barbora měli syna Pavla Chupika *15. 1. 1725 Přečkovice ,který se 4.2 1748 oženil s Marinou a měli spolu dceru Marinu Chupikovu*7. 3. 1753 v Přečkovicích +22. 12. 1810 v Přečkovicích č. 54. Marina si 12.6.1774 vzala za muže Václava Máce *30. 7. 1746 Přečkovice +28.3.1815 Přečkovice č. 54.Václavovi rodiče byli Martin a Marina Mácovi z Přečkovic.Václav a Marina měli syna Františka Máce*4.10.1775 Přečkovice č.45, ten se oženil 29.1.1798 s  Teresií Valentovou *1.3.1778 v Přečkovicích +7.4.1846 Přečkovice č. 19, byla dcera Josefa Valenty a Mariny dcery Mikuláše Ševčíka.František s Terezií měli syna Matěje Máce *17. 2. 1807 v Přečkovicích č. 19 +7. 4. 1875 Přečkovice č. 19.Matěj se oženil 14. 1. 1839 s Annou Mikuláškovou *9. 7. 1818 v Kladné č.30 +28. 3. 1871 v Přečkovicích č. 19. První zápis o Mikuláškových je Martin Mikulášek *7. 11. 1724 v Luhačovicích synMartina a Kateřiny Mikuláškových. Martin se oženil v 25. 1. 1750 a vzal si Marinu, měli spolu syna Kristiána Mikuláška *14. 12. 1752 v Kladné +2. 5. 1815 Kladná č. 30. Kristián se oženil 1. 8. 1773 s  Justinou Mikulcovou *19. 4. 1753 Kladná, byla dcera Václava a Mariny Mikulcovi. Kristián s Justinou měli spolu syna Františka Mikuláška *4. 5. 1779 v Kladné č. 30 +4.7.1843.v Kladné 30 František se oženil s Marinou Slabou ,dcerou Josefa Slabého *9.2.1750 s Ludkovic +5.5.1809 Ludkovice a Veroniky Ševčíkové *15. 10. 1754 Provodov +6. 4. 1816 Ludkovice. Josef Slabý byl syn Jana a Mariny Slabých z Ludkovic č.7 svatbu měli 3. 11. 1748. Rodiče Veroniky byly Jan a Rozina Ševčíkovi, kteří měli svatbu 8. 2. 1729.František (1779) a Marina (1786) měli dceru Annu (1818) ,která si vzala Matěje Máce1(1807).Jejich dcera byla Eleonora *31. 7. 1840 v Přečkovicích č. 19 +8. 2. 1882 v Přečkovicích č. 19 Eleonora si vzala 30. 1. 1865 Martina Žáčka *1. 12. 1841 Dolní Lhota č. 15 +21. 4. 1908 v Přečkovicích č. 19 Z jejich dětí známe Jenoféfu *2.11.1871 v Přečkovicích č.19 provdanou za Františka Limanovského (1873)a Františku provdanou Plachou *12.5.1875 v Přečkovicích č.19 +14.11.1930 Kroměříž Bílanská č. 248.Vdala se 6. 6. 1899 za Antonína Plachého z Bílan zapsáno výše.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vdala se 6. 6. 1899 za Antonína Plachého z Bílan zapsáno výše.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Náhledy fotografií ze složky Limanovský